Inhoud van de module

 1. 1
  • Welkom!

  • Opbouw van de module

 2. 2
  • Wat is de beoordelingscyclus?

  • Doelstellingen

  • Jaarplanning personeelsbeoordeling

 3. 3
  • Startgesprekken

  • Functioneringsgesprekken

  • Beoordelingsgesprekken